miércoles, 30 de abril de 2008

O que contamina a antorcha olímpica...!

O percorrido da antorcha, dende que se encendeu o pasado 24 de marzo no templo de Hera en Olimpia(Grecia), ata que chegue ao estadio Nacional de Pekín, o próximo 8 de agosto, supoñerá unha emisión á atmosfera de 5.500 toneladas de CO2.
As emisións proveñen da combustión que xera o avión (un Airbus 330 de Air China- especialmente acondicionado para transportala nos 137.000 kilómetros que percorrerá para visita-las 136 cidades de 20 países nos cinco continentes.
O Airbus 330 emplea 12,7 litros de combustible por kilómetro, o que significa un gasto total de 1,75 millóns de litros de combustible. Como por cada litro que se queima van 3,1 kilogramos de CO2 á atmosfera, as emisións ascenden a 5.500 toneladas.
O comité organizador de Londres 2012 quere que os seus xogos sean os máis limpos da historia, xa encargou á empresa francesa EDF que busque un combustible alternativo ao propano e que contamine menos.

0 comentarios: