miércoles, 9 de abril de 2008

A regra dos cinco minutos

Tradicionalmente díxose que as lámpadas de baixo consumo, gastaban moita enerxía ó ser encendidas polo que non merecía a pena apagalas, senón que era mellor deixalas encendidas para que non se desperdiciase esa enerxía que presuntamente se perdía ó prendelas. Pero todo iso é mentira, non é máis ca unha lenda urbana. Encender unha lámpada de baixo consumo non supón un gasto superior ó de telas encendidas normalmente, é dicir moi pouco. O que si que é certo é que estalas encendendo e apagando continuamente acorta un pouco a súa vida, que aínda así é unhas oito veces superior á dunha bombilla incandescente ( as tradicionais ) polo que isto tampouco supón ningún problema. Así que xa sabes, segue a regra dos cinco minutos, se non a vas necesitar pois apágaa.
Agora que xa sabes todo isto a que esperas para cambiar as lámpadas tradicionais polas de baixo consumo ?
Aforra enerxía e cartos.

0 comentarios: